Konkursy


 

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską
wykonaną na WEEIA PŁ

w roku akademickim 2015/2016

 

PRACE NAGRODZONE

Miejsce

Autor pracy

Tytuł pracy

Promotor

Jednostka w której wykonano pracę

1

Janeczek Maciej

Weryfikacja filtrów HRTF w języku Csound

dr inż. Michał Bujacz

Instytut Elektroniki (I16)

2

Koza Mateusz

Generic Elastic and Time-Efficient Data Selection Interface for the LHC Post Mortem System

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

Instytut Automatyki (I13)

3

Cybulski Bartłomiej

Zastosowanie metody sterowania robota mobilnego typu line-follower

dr hab. inż. Grzegorz Granosik

Instytut Automatyki (I13)

 

PRACE WYRÓŻNIONE

Miejsce

Autor pracy

Tytuł pracy

Promotor

Jednostka w której wykonano pracę

1

Białas Hubert

Praca mikrosieci z rozproszonymi źródłami energii

dr inż. Ryszard Pawełek

Instytut Elektroenergetyki (I15)

2

Tomasz Rajpold

Analiza czynników wpływających na tętnienie światła wybranych lamp dedykowanych do celów oświetleniowych

dr inż. Przemysław Tabaka

Instytut Elektroenergetyki (I15)

3

Kolesiński Marcin

Interfejs programistyczny dla zespołu inteligentnych narzędzi rehabilitacyjnych

dr hab. inż. Grzegorz Granosik

Instytut Automatyki (I13)