Konkursy

Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską
wykonaną na WEEIA PŁ w roku akademickim 2011/2012


I miejsce: Piotr Leśniewski
Zastosowanie metod teorii regulacji do sterowania przepływem danych w sieciach teleinformatycznych
(opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz, Instytut Automatyki)

II miejsce: Piotr Wawrzyniak
System monitorowania położenia terminala wewnątrzbudynkowej sieci bezprzewodowej
(opiekun: dr inż. Piotr Korbel, Instytut Elektroniki)

III miejsce: Grzegorz Rybak
Algorytmy sterowania procesami przepływu z wykorzystaniem technik tomograficznych oraz środowiska LabVIEWTM
(opiekun: dr inż. Zbigniew Chaniecki, dr inż. Krzysztof Grudzień, Katedra Informatyki Stosowanej)

Wyróżnienie: Adam Łutkowski
System optycznego przekazywania informacji dla osób niewidomych z wykorzystaniem telefonu z systemem operacyjnym Android
(opiekun: dr inż. Piotr Skulimowski, Instytut Elektroniki)

Wyróżnienie: Mateusz Piotr Owczarek
System syntezy mowy dla platformy ARM Cortex-M4
(opiekun: dr inż. Piotr Skulimowski, Instytut Elektroniki)

Wyróżnienie: Kamil Smejda
Program do obliczania pól elektrycznych i magnetycznych pod wielotorowymi, wielonapięciowymi liniami napowietrznymi
(opiekun: dr inż. Józef Wiśniewski, Instytut Elektroenergetyki)