Linki


 

SEP


 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich www.sep.com.pl

 

SEP Oddział Łódzki sep.lodz.pl

Studenckiego Koło SEP przy Politechnice Łódzkiej studsep.wpk.p.lodz.pl

 

 

Zagraniczne stowarzyszenia elektryków


 

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) www.ieee.org

Europejska Konwencja Narodowych Stowarzyszeń Elektryków (EUREL) www.eurel.org

Brytyjskie Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków (IET) www.theiet.org

Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków (VDE) www.vde-verlag.de

Uczelnie technicznePolitechnika Łódzka www.p.lodz.pl

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ www.wee.p.lodz.pl


InneUrząd Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej www.ptpiree.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. www.pse.pl

Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE) www.cigre.pl